Title:
Glasba in manjšine. Zbornik referatov 1. mednarodnega posvetovanja študijske skupine Mednarodnega sveta za tradicijsko glasbo (ICTM) Glasba in manjšine, Ljubljana, Slovenija, 25. – 30. junij 2000
Music and Minorities. Proceedings of the 1st International Meeting of the International Council for Traditional Music (ICTM), Study Group Music and Minorities, Ljubljana, Slovenia, June 25-30, 2000
Edited by:
Year:
Keywords:
Language(s):

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6358-47-2

Specifications

paperback • 15,5 × 23,5 cm • 331 pages • CD • 53 min, 54 s

Price

not for sale

E-publications