Title:
Etnomuzikološki članki in razprave
Author:
Other authors:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Prispevki v knjigi so urejeni po tematskih sklopih: prvi trije se nanašajo na splošno problematiko etnomuzikologije in folkloristike ter njuna metodološka in teoretična vprašanja. Sledijo razprave o splošnih in specifičnih problemih slovenskega ljudskega pesništva v domačem in evropskem okviru. Naslednji sklop govori o slovenski ljudski glasbi in njenih posebnostih v stikih s tujimi kulturami: največji del študij je posvečen razmerju med napevom in melodijo v ljudski pesmi in posledično verznim, metričnim, kitičnim in formalnim vprašanjem ljudske pesmi. Sledijo kratki članki, fragmenti in predgovori. Dodano je še poglavje z radijskimi oddajami in spominski zapisi nekaterih njegovih sodobnikov in sodelavcev.

A series of academic papers written by the prominent Slovenian ethnomusicologist Valens Vodušek was the first publication in the Folkloristika (Folkloristics) Series established by ZRC Publishing in 2003. These papers are the foundations of contemporary folkloristic research in Slovenia. Valens Vodušek, Head of the Institute of Ethnomusicology of the SRC SASA from 1955 to 1982, had extremely broad horizons both as a researcher as well as a human being. The collection of his papers gives insight into his lucid ethnomusicological thought which will continue to bring to light the originality of the Slovenian folk song tradition.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6358-76-6

Specifications

hardback • 17 × 24 cm • 312 pages

Price

not for sale