Skip to main content

Živa coprnija

Description

Narava je s svojo nepredvidljivostjo vedno dramila domišljijo ljudi. V njenih čarobnih oblikah so prepoznavali bajna bitja, njene pojave so si pojasnjevali z zgodbami. Z njihovo pomočjo so skušali udomačiti skrivnostnost in rušilno moč njene govorice, pa tudi povedati nekaj o človeku samem, njegovih stremljenjih in omejitvah. Iz roda v rod in od ust do ust pretihotapljene pripovedi pa so še vedno z nami; zabeležene v knjigah, skrite v domovanjih ali še speče v naravi sami.

Slovensko Pohorje in hrvaška Istra sta s svojo raznorodno in privlačno krajino dom brezštevilnih takih zgodb. Projekt Živa coprnija je nastal iz želje in vizije, da bi to dragoceno bajeslovno izročilo obeh regij na novo odkrili – bodisi zabeležili še nikoli zapisano bodisi posodobili nekdaj že zabeleženo – ter aktivno ohranjali z vključevanjem v obstoječo turistično ponudbo.

Projekt finančno omogoča program Interreg Slovenija - Hrvaška. V njem sodeluje šest partnerskih organizacij iz Slovenije in Hrvaške s področij znanosti, turizma, umetnosti in kulture. Skozi plodno medsektorsko sodelovanje združujejo svoje znanje in moči z namenom ustvariti edinstveno, kultivirano in celostno turistično izkušnjo, ki bi nagovorila obiskovalce vseh starosti. Prav tako si prizadevajo pridobljeno znanje in izkušnje z izobraževanji prenašati na prihodnje generacije.

Sprehodite se po poteh Žive coprnije z odprtimi očmi!

 

 

Več o projektu najdete v zgibanki.pdf.


Project Stages

  • Prva faza projekta se je končala z januarjem 2018. Projektni partnerji so skupaj spoznavali obe območji proučevanja na Pohorju in v Istri. Pregledali so pisne vire in analizirali vsebino pripovedi glede na krajevno pojavnost, tip pripovedi, bajeslovna bitja. Delovati je začela Facebook stran Živa coprnija, ki jo upravljajo vsi partnerji.
  • Druga faza projekta se je zaključila s koncem julija. Sodelavci so opravili terenske raziskave, ob katerih so nastali tudi filmski zapisi. Štirje so dostopni v rubriki "Stories from Pohorje":

             

Sodelavci z ISN so s partnerjem iz Istre pripravili Skupno strategijo ohranitve bajeslovnega izročila.
  • Tretja faza projekta se je januarja 2019 strnila z izidom kulturno-turističnega vodnika  Živa coprnija Pohorja in Istre: Izleti po poteh pripovednega izročila. Dopolnjujeta ga mobilna aplikacija Živa coprnija na dlani in izvirne turistične ture Po poteh Žive coprnije Pohorja in Istre. Oboje je bilo predstavljeno na novinarski konferenci 28. januarja.
  • Proti koncu četrte faze smo 10. in 11. junija organizirali mednarodno znanstveno konferenco Pripovedna kultura v prostoru (spored in povzetki: ziva_coprnija_knjizica_ii.pdf). Konferenca se je odvila v gradu Slovenska Bistrica, obiskali pa smo tudi Pohorje in si na terenu ogledali kraje, povezane s pripovedmi in njihovo interpretacijo v prostoru.

  • V zadnji, peti fazi projekta, sta sodelavki sodelovali na izobraževalnih delavnicah za delavce v turizmu v Slovenski Bistrici. Novembra smo se udeležili zadnjih aktivnosti v Slovenski Bistrici: delovnega sestanka, tiskovne konference in zaključka festivala Coprnija v živo.

Research Project

Research Fields
Narodopisje H400
Razvojno sodelovanje S195
Kulturna antropologija, etnologija S220