Skip to main content
Glasbenonarodopisni inštitut

Inštitut danes s kontinuiranimi temeljnimi in specializiranimi raziskavami osvetljuje vprašanja spreminjanja ljudskih pesmi, glasbe in plesa, načine prezentacij in njihovo recepcijo. Raziskovanje teh vprašanj je umeščeno v sodobne mednarodne premisleke o dediščinskih procesih, tako z vidika procesov instrumentalizacije kot prostorov identifikacije. Temeljna dejavnost Glasbenonarodopisnega inštituta je poleg rednega raziskovalnega dela in objavljanja rezultatov raziskav predvsem izpopolnjevanje, hranjenje in objavljanje arhivskega gradiva v digitalnih oblikah (zgoščenke, spletni dostopi do zvočnega, rokopisnega, slikovnega gradiva), priprava koncertov in delavnic v povezavi z ljudsko glasbo in plesom ter strokovno sodelovanje s pedagoškimi in kulturnopolitičnimi inštitucijami.

Preberi več
KNJIŽNICA

Izposoja je možna v ponedeljek, torek, petek od 10. do 12. ure in v četrtek od 13. do 15. ure

Kontaktna oseba: Anja Serec Hodžar

Telefon: +386 1 47 06 265
E-naslov: gni@zrc-sazu.si ali anja.hodzar@zrc-sazu.si