Skip to main content
Doc. dr. Tatiana Bajuk Senčar

znanstvena sodelavka+386 1 4706 294

tatiana.bajuk@zrc-sazu.si
Dr. Tatiana Bajuk Senčar je leta 1998 v ZDA doktorirala iz kulturne antropologije, in sicer na Rice University. Njeno raziskovalno udejstvovanje je raznovrstno in pokriva več področij. Prvo področje zajema tranzicijske in postsocialistične študije, v katerih se je osredotočila na družbeno vlogo ekonomistov v procesu slovenske tranzicije, na razvoj socialističnega podjetništva ter na pojav "slavnih" ekonomistov v javnosti. Poleg tega je sodelovala pri raziskavah na evropski ravni, ki so osvetlile postsocialistična dogajanja, prekernost in spol v sindikalnih gibanjih v izbranih novih državah članicah EU.

Drugo področje je povezano s trajnostnim razvojem in globalizacijo - tako v slovenskih alpah, kjer je izvedla številne etnografske raziskave, kot tudi v obmejnem območju med Slovenijo in Madžarsko. V zadnjih letih se je ukvarjala s trajnostnim turizmom, upravljanjem naravne in kulturne dediščine ter s trajnostno mobilnostjo in multilokalnostjo v ruralnih in urbanih okoljih.

Tretje raziskovalno področje zadeva Evropsko unijo in evropske intergracijske procese. Njene raziskave na tem področju vključujejo preučevanje integracije prve generacije slovenskih evrokratov in oblikovanje njihove identitete v institucijah EU ter raziskave o evropeizaciji obmejnih območjih prek EU projektov.

Je članica uredniška odbora znanstvene revije Traditiones in gostujoča urednica tematskih številk v tujih znanstvenih revijah. V okviru aplikativnih projektov sodeluje tudi z različnimi lokalnimi institucijami in organizacijami. Njeno poklicno delo vključuje tudi formalno in neformalno svetovanje na področju lokalne turistične politike (kakor tudi okrogle mize, delovne skupine). Je članica AAA (American Anthropological Association), EASA (European Association of Social Anthropologists), SIEF (International Society for Ethnology and Folklore) in Evropske mreže za multi-lokalne študije (European Network for Multi-locality Studies).

2019. Cross-border Cooperation and the Europeanization of the Slovenian-Hungarian Border Region. Traditiones 48 (1): 213–231. https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/download/7927/7425, DOI: 10.3986/Traditio2019480109
2018. From the Hinterland: Commemorating the Centenary of World War I in Bohinj. Folklore: Electronic Journal of Folklore. 73: 47–66. http://www.folklore.ee/folklore/vol73/bajuk.pdf, DOI: 10.7592/FEJF2018.73.bajuk
2017. Kultura udobja in razvoj trajnostne prometne infrastrukture. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. 57 (3/4): 66-74. https://www.sed-drustvo.si/domains/sed-drustvo.si/modules/Domino/Files/glasnik-sed-573-4-2017.pdf
2016. Gender Segregation in Post-socialist Slovenia: Women's Experiences in the Retail Sector. In: Roosalu, Triin and Dirk Hofäcker, ur., Rethinking Gender, Work and Care in a New Europe: Theorizing Markets and Societies in the Post-socialist Era. London: Palgrave Macmillan, 170–185.
2014. Bohinj and constructions of common interest in Triglav National Park. Ethnologia Fennica: Finnish Studies in Ethnology. 41: 6-22.
2014. European Integration as Cultural Practice: The First Generation of Slovene Eurocrats. Založba ZRC, ZRC SAZU.
2014. Načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka in kultura dediščinskih praks. V: Fikfak, Jurij, Tatiana Bajuk Senčar in Dan Podjed, ur., Dan Triglavski narodni park: akterji, dediščine. Ljubljana: Založba ZRC, 9-25.

 Vse publikacije: vstopi v COBISS

Zavarovana območja ob slovensko-madžarski meji. Izzivi sodelovanja in trajnostnega razvoja (bilateralni projekt • 01. junij 2017 - 31. december 2020)
Parkiraj in doživi naravo! (raziskovalni projekt • 04. marec 2015 - 31. januar 2017)
DriveGreen: Razvoj aplikacije za spodbujanje eko-vožnje pri prehodu v nizkoogljično družbo (interdisciplinarni projekt • 01. julij 2014 - 30. junij 2017)
Triglavski narodni park: Dediščine, akterji - strategije, vprašanja in rešitve (temeljni raziskovalni projekt • 01. julij 2011 - 30. junij 2014)
Antropologija evropske integracije (01. julij 2007 - 30. junij 2010)
Raziskovalna področja
Narodopisje H400
Kulturna antropologija, etnologija S220

Ključne besede
globalizacija
kulturne študije znanstvenih ved
antropologija turizma
antropologija tranzicije/razvoja
Evropska Unija
kulturna antropologija