Doc. dr. Drago Kunej

višji znastveni sodelavec
01 4706 271
Drago.Kunej@zrc-sazu.si

Peter Vendramin

strokovni sodelavec
+386 1 4706 277
Peter.vendramin@zrc-sazu.si