Doc. dr. Marija Klobčar

višja znanstvena sodelavka
01 4706 267
marija.klobcar@zrc-sazu.si

Dr. Anja Moric

znanstvena sodelavka
01 4706 278
anja.moric@zrc-sazu.si

Dr. Marjeta Pisk

znanstvena sodelavka
+386 1 4706 270
Marjeta.Pisk@zrc-sazu.si