Skip to main content
Miha Peče

Oddelek za raziskovalno infrastrukturo+386 1 470 63 44

miha.pece@zrc-sazu.siRojen leta 1972 v Ljubljani. Leta 2001 je končal študij sociologije kulture in umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Deluje na področju etnografskega filma in videa, v katerega ga je v študentskih letih uvedel dr. Naško Križnar. Njegova glavna dejavnost, znotraj Avdiovizualnega laboratorija pri Inštitutu za slovensko narodopisje, je snemanje in montaža dokumentarnih enot, multimedijski projekti ter digitalizacija AVL arhiva. Je tudi avtor več kratkih eksperimentalnih filmov in so-organizator raznih prireditev povezanih z neodvisnim filmom. Veliko se posveča različnim oblikam filmskega izobraževanja, posebno mladinskega. Kot mentor sodeluje pri Poletni šoli vizualne etnografije in pri občasnih seminarjih za srednješolce in študente.

ETNOLOŠKI POGLEDI IN PODOBE (OD 19. DO 21. STOLETJA) (temeljni raziskovalni projekt • 01. januar 2004 - 30. junij 2007)
INFORMATIZACIJA NEOPRIJEMLJIVE DEDIŠČINE ZA ETNOLOGIJO IN FOLKLORISTIKO (temeljni raziskovalni projekt • 01. januar 2005 - 31. december 2008)
REGISTER NESNOVNE DEDIŠČINE (ciljni raziskovalni program • 01. oktober 2006 - 30. september 2008)
Triglavski narodni park: Dediščine, akterji - strategije, vprašanja in rešitve (temeljni raziskovalni projekt • 01. julij 2011 - 30. junij 2014)
Prazniki in oblikovanje nacionalne skupnosti na Slovenskem (temeljni raziskovalni projekt • 01. julij 2011 - 30. junij 2014)
Ključne besede
dokumentarni film
vizualna antropologija
vizualne raziskave
etnografski film
vizualni mediji
medijsko izobraževanje.