Skip to main content
Izr. prof. dr. Jurij Fikfak


+386(0)1/4706290

jurij.fikfak@zrc-sazu.si


Povezave


Študij slovenskega jezika in književnosti in etnologije. Magisterij in doktorat iz etnologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Leta 1982 se je zaposlil v Inštitutu za slovensko narodopisje. Študiral v tujini v šolskem letu 1985/1986 kot DAAD štipendist v Nemčiji (zimski semester v Münchnu, poletni v Tübingenu), v šolskem letu 1994/1995 pa v ZDA, v Bostonu in Cambridgeu.

Organiziral oz. soorganiziral je šest znanstvenih posvetovanj (med njimi pet mednarodnih) in uredil zbornike prispevkov ali povzetkov. V zimskem semestru 2001/2002 je predaval na univerzi v Gradcu (Avstrija); je eden od direktorjev seminarja Interpretation und Verstehen na Inter-University Centre v Dubrovniku. Sodeluje v več mednarodnih združenjih (SIEF, ISFNR, EASA, DGV, ISA, etc.) in je član izvršnega odbora mednarodnega semiotičnega združenja IASS-AIS (International Association for Semiotic Studies).

 

Področja raziskav:
•             Zgodovina, teorija in metodologija etnoloških in folklorističnih raziskav
•             Ritualne prakse vaških skupnosti
•             Slovenska narodnostna skupnost za mejami Slovenije (Štajersko, Koroško, Tržaško)
•             Ljudsko in amatersko gledališče
•             Etnologija, podatkovne zbirke, informacijski sistemi in večpredstavnost
 

1988 Jakob Volčič in njegovo delo (Ur.). Pazin, Ljubljana.

1993 Digital Image Processing in History: Towards Open Systems (Ur. skupaj z G. Jaritzem). St. Katharinen.

1998 Teorija in praksa večpredstavnosti v etnologiji na konkretnih primerih. Traditiones 27: 219-238.

1999 Ljudstvo mora spoznati sebe. Podobe narodopisja v drugi polovici 19. stoletja. Forma 7 in Založba ZRC, Ljubljana.

2003 O Hacquetovih upodobitvah in opisih Drugega. Hacquetia 2/2: 37-48. Založba ZRC, Ljubljana.

2003 O pustu, maskah in maskiranju. Razprave in gradiva (Ur. s sodelovanjem A. Gačnika, N. Križnarja in H. Ložar - Podlogar). Založba ZRC, Ljubljana.

2004 Qualitative Research: Emerging Trends - Different Perspectives (Ur. s sodelovanjem F. Adama in D. Garza). Založba ZRC, Ljubljana.

2005 Text & Reality (sourednik z J. Bernardom in P. Grzybekom). Založba ZRC, Ljubljana.

2006 Gregor Krek in začetki znanstvenega raziskovanja kulture drugega. Traditiones 35, 2: 141-154.

2008 Ethnographie in Serie: zu Produktion und Rezeption der "österreichisch-ungarischen Monarchie in Wort und Bild", (Uredila J. Fikfak in R. Johler) - (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Ethnologie der Universität Wien, Band 28). Wien: Verlag des Instituts für Europäische Ethnologie.

2021 Dediščina prve svetovne vojne: reprezentacije in reinterpretacije, (Uredila J. Fikfak in B. Jezernik). E-book: DOI: https://doi.org/10.4312/9789610604143

Etnološke in folkloristične raziskave kulturnih prostorov in praks (raziskovalni program • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
SLOVAR ETNOLOGIJE SLOVENCEV (temeljni raziskovalni projekt • 01. januar 1997 - 31. december 1999)
ETNOLOŠKA KULTURNA DEDIŠČINA - VREDNOTENJE IN VAROVANJE (temeljni raziskovalni projekt • 01. januar 1997 - 31. december 1999)
TEMELJNE RAZISKAVE SLOVENSKE LJUDSKE KULTURE (temeljni raziskovalni projekt • 01. januar 1996 - 31. december 2000)
MED IZROČILOM IN SEDANJOSTJO - ETNOLOŠKE RAZISKAVE (temeljni raziskovalni projekt • 01. julij 1998 - 30. junij 2003)
ETNOLOŠKI POGLEDI IN PODOBE (OD 19. DO 21. STOLETJA) (temeljni raziskovalni projekt • 01. januar 2004 - 30. junij 2007)
INFORMATIZACIJA NEOPRIJEMLJIVE DEDIŠČINE ZA ETNOLOGIJO IN FOLKLORISTIKO (temeljni raziskovalni projekt • 01. januar 2005 - 31. december 2008)
HABITUS SLOVENSKEGA PODJETNIKA MED 1960 IN 1990 (aplikativni projekt • 01. januar 2005 - 31. december 2008)
Tradicija in njeni po-ustvarjalci (temeljni raziskovalni projekt • 01. februar 2008 - 31. januar 2011)
DriveGreen: Razvoj aplikacije za spodbujanje eko-vožnje pri prehodu v nizkoogljično družbo (interdisciplinarni projekt • 01. julij 2014 - 30. junij 2017)
Triglavski narodni park: Dediščine, akterji - strategije, vprašanja in rešitve (temeljni raziskovalni projekt • 01. julij 2011 - 30. junij 2014)
Prazniki in oblikovanje nacionalne skupnosti na Slovenskem (temeljni raziskovalni projekt • 01. julij 2011 - 30. junij 2014)
Junaki in slavne osebnosti v Sloveniji in Srednji Evropi (temeljni raziskovalni projekt • 01. avgust 2013 - 31. julij 2016)