Skip to main content
Doc. dr. Daša Ličen


+386 1 4706 284

dasa.licen@zrc-sazu.siDaša Ličen (1990) je odraščala v Piranu. Leta 2013 je na Univerzi na Primorskem diplomirala iz kulturnih študijev in antropologije. Drugostopenjski študij je nadaljevala na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo ljubljanske univerze, kjer je v okviru programa KREOL (CREOLE) - kulturna raznolikost in transnacionalni procesi v drugem letniku študirala na Inštitutu za kulturno in socialno antropologijo Univerze na Dunaju. Leta 2015 je z nalogo Eksperti istrske hrane: diskurzi, okus in trg magistrirala pod mentorstvom prof. dr. Bojana Baskarja (Ljubljana) in prof. dr. Marie Dabringer (Dunaj).

Leta 2015 je začela z doktorskim študijem na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Univerze v Ljubljani (pedagoški mentor: prof. dr. Božidar Jezernik) in se kot mlada raziskovalka zaposlila na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU (raziskovalni mentor: prof. dr. Jurij Fikfak). Leta 2021 je uspešno doktorirala z disertacijo z naslovom Kulturna društva v Trstu kot prizorišča identifikacijskih procesov tržaškega prebivalstva (1848-1914), v kateri se je osredinjala na tržaško meščanstvo 19. stoletja in na osnovi analize društvenega življenja naslavljala vprašanje identifikacijskih praks. Bila je prejemnica priznanja Filozofske fakultete za najboljšo doktorsko disertacijo na področju humanistike in družboslovja za leto 2020/2021.

Prejela je več nagrad in štipendij. Leta 2011 je prejela štipendijo za nadarjene študente Univerze na Primorskem, večkrat je bila prejemnica štipendije Erasmus (študijska izmenjava v Antwerpnu, januar-julij 2012; dva semestra mednarodnega magisterija CREOLE na Dunaju, september 2014-julij 2015; gostovanje pri prof. Thomasu Hyllandu Eriksenu v Oslu, december 2016-januar 2017). V letu 2016 je bila tudi prejemnica nagrade Sue Samuelson (častna omemba), ki jo podeljuje American Folklore Society, istega leta pa je prejela še štipendijo za obisk letne konference American Foklore Society na Floridi. V letu 2017 je Daša Ličen pridobila štipendijo francoske (gostujoča raziskovalka na INALCO, november-december 2017) in avstrijske vlade (gostujoča raziskovalka na Oddelku za ekonomsko in socialno zgodovino dunajske univerze, april-julij 2018), nato pa tudi prestižno Fulbright štipendijo za doktorske študente. V letu 2018 je prejela še štipendijo dr. Bojana Erhartiča, ki jo mlajšim raziskovalcem podeljuje ZRC SAZU (gostujoča doktorska študentka na EUI Firence, oktober 2018) in leta 2019 štipendijo Ernsta Macha (gostujoča raziskovalka na Univerzi v Gradcu, marec-junij 2020).

Leta 2022 je pridobila postdoktorski projekt (ARRS), ki nosi naslov Za zveri, proti divjakom: K dolgi zgodovini gibanja za pravice živali, v katerem preučuje razmah gibanja za pravice živali kot sredstvo razrednega razločevanja. Da bi pojasnila odnose med človekom in živalmi, seže tudi v 19. in 20. stoletje.

Od leta 2019 je tudi odgovorna urednica Glasnika Slovenskega etnološkega društva in vodja Sekcije za kulturno dediščino pri Zvezi zgodovinskih društev Slovenije. Daša Ličen je tudi docentka na Univerzi v Mariboru. Na Fakulteti za turizem predava predmete s področja antropologije in etnologije.

Njeni raziskovalni interesi so:

historična antropologija, nastajanje in oblikovanje različnih kolektivnih identitet (nacionalne, etnične, regionalne), zgodovina društvenega življenja, antropologija hrane.

Prostorski interesi: Srednja Evropa, Istra, Trst.

2023 Meščanstvo v zalivu : društveno življenje v habsburškem Trstu. Studia humanitatis : Zbirka Apes, Založba ZRC, 432 str

2022 Tržaško Društvo ljubiteljev živali in njegove dame. Prispevki za novejšo zgodovino. [Tiskana izd.], letn. 62, št. 2, str. 8-28, ilustr. ISSN 0353-0329. https://ojs.inz.si/pnz/article/view/3946, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-8HQD1CTF, DOI: 10.51663/pnz.62.2.01. [COBISS.SI-ID 125720579], [SNIP, Scopus]

2022 Zbližati, izobraziti in razvedriti slovanski živelj : članstvo Slavjanskega društva v Trstu ob pomladi narodov. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.], letn. 70, št. 2, str. 363-374, ilustr. ISSN 0023-4923. https://kronika.zzds.si/kronika/article/view/4045/4458, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-PTJFGLKA. [COBISS.SI-ID 114724611], [SNIP]

2019 (avtor, prevajalec povzetka). Jadransko naravoslovno društvo od nastanka leta 1874 do prve svetovne vojne. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Trsta. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije. Letn. 67, št. 3, str. 531-544, ilustr. Kronika, letn. 67, št. 3. ISBN 978-961-6777-25-4. ISSN 0023-4923. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-HIW0TJUE. [COBISS.SI-ID 45539117], [SNIP]

2019 Trženje izvoženega hygge in "dobrih starih časov". Mimohod blaga : materialna kultura potrošniške družbe na Slovenskem: 187–198.

2018 Reinventing Habsburg Cuisine in Twenty-First Century Triest. Folklore, Vol. 71

2017 Variacije identifikacij v tržaškem društvu Minerva (1810–1916). Traditiones 46 (1–2, Supl.): 35–54.

2017 Med cesarstvom, nacijo in nostalgičnimi vizijami? : postavljanje in odstavljanje spomenikov habsburškega Trsta. Zgodovina za vse : vse za zgodovino 24 (1): 20–31.

2016 The “Authentic” Blend: Experts Weigh in on Istrian Food. Digest. A journal of foodways & culture 5 (2).

2015 The fine and the tasteless Istrian culinary experts and taste. Traditiones 44 (3): 113–130.

 

Raziskovalna področja
Narodopisje H400
Kulturna antropologija, etnologija S220

Ključne besede
Trst
Istra
Srednja Evropa
antropologija hrane
zgodovina društvenega življenja
zgodovina in praksa nacionalizma
regionalne)
etnične
nastajanje in oblikovanje različnih kolektivnih identitet (nacionalne
historična antropologija