Skip to main content
Izr. prof. dr. Dan Podjed


+386 1 4706283

+386 31 820 198

dan.podjed@zrc-sazu.si
Antropolog dr. Dan Podjed je višji znanstveni sodelavec v Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU in izredni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2010 je sodeloval pri ustanavljanju Mreže za aplikativno antropologijo Evropskega združenja socialnih antropologov (EASA) in jo vodil do leta 2018, zdaj pa ima v tej organizaciji funkcijo izvršnega svetovalca. Leta 2013 je zasnoval dogodek Why the World Needs Anthropologists, ki je postal osrednje stičišče aplikativne antropologije v Evropi in tudi na svetovni ravni. Organizacijo tega dogodka je vodil med 2013 in 2018 ter znova leta 2023. Od leta 2022 do 2023 je bil član nacionalne posvetovalne skupine za spremljanje gibanja virusa SARS-CoV-2.

Od leta 2022 vodi raziskovalni program Etnološke, antropološke in folkloristične raziskave vsakdanjika, od tega leta pa je še vodja raziskovalnega projekta Izolirani ljudje in skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem (2022-2025). Doslej je vodil več kot ducat raziskovalnih in razvojnih projektov ter sodeloval v številnih evropskih projektih iz razpisov Obzorje 2020, Erasmus+, Ustvarjalna Evropa itd.

Leta 2019 je izdal odmevno knjigo Videni, v kateri je pojasnil, zakaj se vse več opazujemo in razkazujemo s pomočjo pametnih telefonov in drugih naprav. Leta 2020 je izšla njegova knjiga Antropologija med štirimi stenami, v kateri je predstavil, kako je spoznaval družbo in sebe med pandemijo covida-19. V zborniku Why the World Needs Anthropologists, ki je izšel leta 2021 pri založbi Routledge, je zbral prispevke vodilnih strokovnjakinj in strokovnjakov, ki so predstavili pomen antropologije v sodobnem svetu. Leta 2022 je objavil zbornik Nevidno življenje odpadkov, v katerem se je s soavtorji posvetil stvarem, ki jih spreminjamo v smeti.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je njegova dela dvakrat uvrstila med izjemne dosežke na področju znanosti, in sicer leta 2011 in 2021. Leta 2023 je prejel nagrado bob leta, ki jo podeljuje časnik Večer.

Raziskovalna področja

aplikativna antropologija, digitalna antropologija, poslovna in organizacijska antropologija, razmerja med ljudmi in tehnologijami, trajnostni načini življenja, altruizem, prostovoljstvo

 

SICRIS

PODJED, Dan. 2022. Nevidno življenje odpadkov. Ljubljana: Založba ZRC.

PODJED, Dan, Meta GORUP, Pavel BORECKY in Carla GUERRÓN MONTERO (ur.) 2021. Why the World Needs Anthropologists. Oxon & New York: Routledge.

PODJED, Dan in Katarina POLAJNAR HORVAT. 'The Invisible Life of Food Waste: The Case of Ljubljana Households.' Traditiones 49 (1): 109-124.

PODJED, Dan. 2020. Antropologija med štirimi stenami: Spoznavanje družbe in sebe med pandemijo. Ljubljana: Založba ZRC.

ZAVRATNIK, Veronika, Dan PODJED, Jure TRILAR, Nina HLEBEC, Andrej KOS in Emilija STOJMENOVA DUH. 'Sustainable and Community-centred Development of Smart Cities and Villages.' Sustainability 12 (10): 1-17.

PRETNAR, Ajda in Dan PODJED. 2020. 'Data Mining Workspace Sensors: A New Approach to Anthropology.' Prispevki za novejšo zgodovino 59 (1): 179-197,

PODJED, Dan. 2019. Videni: Zakaj se vse več opazujemo in razkazujemo. Ljubljana: Založba ZRC.

PODJED, Dan in Simona BEZJAK (ur.) 2017. Research on the Road: Methodology and Practice of Studying Traffic, Driving Habits, and Sustainable Mobility. Ljubljana: Založba ZRC.

PODJED, Dan, Meta GORUP & Alenka BEZJAK MLAKAR. 2016. ‘Applied Anthropology in Europe: Historical Obstacles, Current Situation, Future Challenges.’ Anthropology in Action 23 (2): 53-63.

PODJED, Dan & Saša BABIČ. 2015. ‘Crossroads of Anger: Tensions and Conflicts in Traffic.’ Ethnologia Europaea 45 (2): 17-33.

Izolirani ljudje in skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem (bilateralni projekt • 01. oktober 2022 - 30. september 2025)
Mladi podjetniki v času negotovosti in spodbujenega optimizma: etnološka študija podjetništva in etike mladih v sodobni Sloveniji (temeljni raziskovalni projekt • 01. julij 2019 - 30. junij 2022)
Ustvarjaj za povezave > Ustvarjaj za vpliv (mednarodni projekt • 01. september 2018 - 31. avgust 2022)
Nevidno življenje odpadkov: Razvoj etnografsko utemeljene rešitve za upravljanje z odpadki v gospodinjstvih (aplikativni projekt • 01. november 2018 - 31. oktober 2021)
K ljudem usmerjeni razvojni pristopi v praktičnih in izobraževalnih okoljih (PEOPLE) (mednarodni projekt • 01. december 2016 - 31. oktober 2019)
JuCiVol – Mladi državljani z izkušnjo prostovoljstva (mednarodni projekt • 01. december 2016 - 30. november 2018)
SCHOLA: Pedagoško spremljanje pri oceni prostovoljstva (mednarodni projekt • 11. september 2016 - 31. avgust 2018)
DriveGreen: Razvoj aplikacije za spodbujanje eko-vožnje pri prehodu v nizkoogljično družbo (interdisciplinarni projekt • 01. julij 2014 - 30. junij 2017)
Raziskovalna področja
Narodopisje H400

Ključne besede
razmerje med človekom in tehnologijami • trajnostni načini življenja • prostovoljstvo • kvantitativne metode v antropologiji