Dr. Marija Klobčar

višja znanstvena sodelavka
01 4706 267
marija.klobcar@zrc-sazu.si

Dr. Mojca Kovačič

znanstvena sodelavka
+386 1 4706 272
Mojca.kovacic@zrc-sazu.si

Doc. dr. Drago Kunej

višji znastveni sodelavec, predstojnik
01 4706 271
Drago.Kunej@zrc-sazu.si

Dr. Rebeka Kunej

znanstvena sodelavka
+386 1 4706 275
Rebeka.Kunej@zrc-sazu.si

Dr. Marjeta Pisk

asistentka z doktoratom
+386 1 4706 270
Marjeta.Pisk@zrc-sazu.si

Anja Serec Hodžar

višja strokovna sodelavka
+386 1 4706 265
AHodzar@zrc-sazu.si

Dr. Gregor Strle

asistent z magisterijem
+386 1 4706 264
gregor.strle@zrc-sazu.si

Dr. Urša Šivic

znanstvena sodelavka
+386 1 4706 273
Ursa@zrc-sazu.si

Teja Turk

mlada raziskovalka
+386 1 4706 276
teja.turk@zrc-sazu.si

Peter Vendramin

strokovni sodelavec
+386 1 4706 277
Peter.vendramin@zrc-sazu.si