Skip to main content
Katarina Šrimpf Vendramin, PhD


+386/(0)1/4706285

katarina.srimpf@zrc-sazu.si


Links


Katarina Šrimpf Vendramin (1985) graduated from the Department of Ethnology and Cultural Anthropology at the Faculty of Arts in Ljubljana in 2010 with a thesis on the history of clothing and fashion. Since October 2010, Katarina Šrimpf Vendramin has been a researcher at the Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (Institute of Slovenian Ethnology) in Ljubljana. She stared as a Ph.D. student and Junior Research Fellow under the supervision of dr. Monika Kropej Telban. In 2012 she was awarded German Government scholarship (DAAD) and spent the academic year 2012/13 at the Göttingen Academy of Sciences (Enzyklopädie des Märchens) and Georg-August University of Göttingen.

In 2015 she received a Ph.D. in Ethnology and Cultural Anthropology. In her dissertation entitled "Oral Traditions and Collective Memory in the Slovenian area of Upper Obsotelje« - for which she conducted extensive ethnographic field research collecting folklore material - she examined the construction of identities (local, regional and national) and belonging from the perspective of narrative tradition.

Her research interests include folklore and fashion history. She researches various folklore forms connected to border areas. The main focus of her folkloristic research is on forms that are part of identity processes and humor (humorous stories, jokes, jeers). She also devotes herself to historical research of clothing culture in Slovenia.

2019 Sodobna raba pripovednega izročila v občini Rogaška Slatina in okolici. Traditiones :. 48 (3), str. 93-111. Doi: 10.3986/Traditio2019480305. [

2019 "Medanc podklanc je figo zagledal, je mislil, da je žganc" : oblike, vsebina in funkcija medkrajevnega zbadanja na Slovenskem. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, 2019, 59 (2), str. 92-102.

2018 Military fashion and how it influenced civilian dress in Slovenia. V: CVIKL, Nives (ur.), HREN BRVAR, Maja (ur.). Uniformiranost : zbornik mednarodnega simpozija 19.-20. 10. 2018 = Uniformity : the collected volume of the symposium 19.-20. 10. 2018, (Zbirka Museoeurope, 5). Maribor: Pokrajinski muzej: = Regional Museum. 2018, str. 69-80. http://museum-mb.si/wp-content/uploads/2017/02/MuseoEurope_2018_vse-3.pdf.

2016 Rogaška Slatina : the dress codes of its guests and residents at the time of Franz Liszt. V: BEVC VARL, Valentina (ur.), HABJANIČ, Oskar (ur.). Evropa v času Franza Liszta = Europe in the time of Franz Liszt : the collected volume of the symposium 13.-15. 10. 2016, (Zbirka Museoeurope, 3). Maribor: Pokrajinski muzej: = Regional Museum. 2016, str. 224-233. http://museum-mb.si/wp-content/uploads/2017/02/MuseoEurope_2016.pdf

2014 Creating "the other" through the narrative tradition in the Slovenian : Croatian border area of Upper Obsotelje. Slovenský národopis, 62, 2, str. 197-208.

2014 Butalci in süha roba Frana Milčinskega med slovensko pripovedno tradicijo in avtorstvom. V: ŽBOGAR, Alenka (ur.). Recepcija slovenske književnosti, (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 33). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014; str. 463-470.

2013 Anekdote o Lamberžanih in vpliv ljudskega izročila na Butalce Frana Milčinskega. Studia mythologica Slavica, 16, str. 233-246.

2013 Residents of Lemberg as other. V: DEMSKI, Dagnosĺaw (ur.). Competing eyes : visual encounters with alterity in Central and Eastern Europe. Budapest: Harmattan, 2013, str. 516-531.

JuCiVol – Mladi državljani z izkušnjo prostovoljstva (mednarodni • 01. december 2016 - 30. november 2018)
Create to Connect > Create to Impact (mednarodni • 01. september 2018 - 31. august 2022)
The Invisible Life of Waste: Development of an Ethnography-based Solution for Waste Management in Households (aplikativni • 01. november 2018 - 31. october 2021)
Živa coprnija (interreg • 01. august 2017 - 30. november 2019)
Supporting Community Development Through Urban Arts Education (aplikativni • 01. march 2021 - 28. february 2023)
SCHOLA: Mentoring for Educators to Evaluate Volunteering (mednarodni • 11. september 2016 - 31. august 2018)
Research areas
Folklore H400
Cultural anthropology, ethnology S220

Keywords
ethnology
folklore
humorous stories
jokes
contemporary legends
borders
clothing culture