Skip to main content

JuCiVol – Mladi državljani z izkušnjo prostovoljstva

Description

Namen projekta je osveščanje evropskih institucij in javnosti o tem, kako lahko aktivno državljanstvo med mladimi krepimo s prostovoljnim delom in sodelovanjem v različnih prostovoljskih društvih. Projektno partnerstvo vključuje strokovnjake iz petih držav (Španija, Francija, Slovenija, Italija, Ciper), ki sodelujejo pri pripravi pedagoške strategije, s katero povezujemo teorijo in prakso motiviranja mladih s pomočjo prostovoljstva v različnih družbeno-kulturnih okoljih.  Projekt obravnava dve skupini: prva so strokovnjaki (učitelji in vzgojitelji), ki delajo z mladimi v društvih in šolah, druga pa so mladi državljani, stari od 15 do 30 let, ki živijo v marginaliziranih okoljih oziroma so priseljenci ali potomci priseljencev iz tujine.


Key links

Research Project